Geschiedenis

Joodse geschiedenis in Marokko: van oude tijden tot nu

Marokko-Vakanties.nl

# De Joodse geschiedenis in Marokko: van oude tijden tot nu

Marokko, een land in Noord-Afrika, heeft een rijke geschiedenis als het gaat om de aanwezigheid van de Joodse gemeenschap. De Joodse geschiedenis in Marokko begint al in de Oudheid en heeft door de eeuwen heen verschillende hoogte- en dieptepunten gekend. In dit artikel zullen we de evolutie van de Joodse gemeenschap in Marokko bespreken, van de oudheid tot de moderne tijd.

Vroegboek Deals bij D-reizen

## Oudheid en Middeleeuwen

De geschiedenis van de Joden in Marokko dateert al van vóór de komst van de Arabieren in de 7e eeuw. Volgens sommige overleveringen zouden de Joden al in de tijd van koning Salomo naar Marokko zijn gekomen. Tijdens de Romeinse overheersing vestigden zich ook Joodse gemeenschappen in Marokko, met name in de steden zoals Volubilis en Tingis.

In de middeleeuwen ondergingen de Joden in Marokko periodes van welvaart en vrede, maar ook van vervolging en discriminatie. Tijdens de islamitische overheersing werden Joden vaak beschermd en waren ze vrij om hun religie uit te oefenen. Toch waren er ook periodes waarin de Joodse gemeenschap te maken kreeg met beperkingen en geweld. Zo werden de Joden in de 12e eeuw gedwongen om in speciale wijken te wonen, de zogenaamde mellahs.

## De komst van Spaanse Joden en de Gouden Eeuw

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Marokko was de komst van Spaanse Joden na de verdrijving uit Spanje in 1492. Deze migratie zorgde voor een toename van de Joodse bevolking in Marokko en een bloeiperiode van de Joodse cultuur en intellectuele leven. De Spaanse Joden brachten hun kennis en vaardigheden mee, wat leidde tot een culturele en economische bloei in de Joodse gemeenschappen.

Tijdens de 16e en 17e eeuw bereikte de Joodse gemeenschap in Marokko een hoogtepunt. Ze waren betrokken in de handel en hadden een belangrijke rol in de economie van het land. Daarnaast speelden ze een belangrijke rol in de kunst, wetenschap en literatuur. De Joods-Marokkaanse cultuur bereikte haar hoogtepunt tijdens deze periode, die bekend staat als de Gouden Eeuw.

## Moderne tijd

In de 19e en 20e eeuw onderging de Joodse gemeenschap in Marokko grote veranderingen als gevolg van politieke, economische en sociale ontwikkelingen. Tijdens de Franse overheersing in Marokko kregen de Joden meer rechten en werden ze actief betrokken bij de moderne ontwikkelingen in het land. Echter, met de onafhankelijkheid van Marokko in 1956 begon de situatie voor de Joodse gemeenschap te verslechteren.

Na de stichting van de staat Israël in 1948 en de Arabisch-Israëlische oorlogen, escaleerde de anti-Joodse sentimenten in Marokko. Dit leidde tot een massale emigratie van Joden naar Israël en andere landen. In 1961 waren er nog ongeveer 250.000 Joden in Marokko, maar tegenwoordig zijn er nog maar enkele duizenden overgebleven.

## Huidige situatie

Vandaag de dag is de Joodse gemeenschap in Marokko een kleine minderheid, voornamelijk geconcentreerd in de steden zoals Casablanca, Marrakech en Fez. Ondanks de afname van de Joodse bevolking, is hun aanwezigheid nog steeds zichtbaar in de Marokkaanse samenleving. Synagogen, Joodse begraafplaatsen en andere historische sites getuigen van de rijke Joodse historie in Marokko.

De Marokkaanse overheid heeft de afgelopen jaren ook maatregelen genomen om de Joodse gemeenschap te beschermen en hun erfgoed te onderhouden. Zo is bijvoorbeeld de oude Joodse wijk, de mellah, in verschillende steden gerestaureerd en opengesteld voor bezoekers.

In 2019 opende Marokko zelfs een Joods cultureel museum in Casablanca, genaamd “Bayt Dakira”, wat “huis van de herinnering” betekent. Dit museum richt zich op het behoud van de Joodse geschiedenis en cultuur in Marokko en draagt bij aan de bevordering van intercultureel begrip en dialoog.

Kortom, de Joodse geschiedenis in Marokko is een verhaal van vele eeuwen van samenleven, interactie en wederzijdse invloed. Hoewel de Joodse gemeenschap tegenwoordig klein is, blijft hun erfgoed een integraal onderdeel van de Marokkaanse geschiedenis en cultuur.

Shoestring - Groepsreizen

Ook Marokko